බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලබා දෙන සේවා

1. මහජන අධාර මාසික දීමනාව රු 250 සිට 500 දක්වා අඩු ආදායම්ලාභී වයෝවෘද්ධ/වයස්ගත බවින් හැර අබලන් වූවන්/ ලෙඩ වූවන්(තාවකාලික)/ යැපෙන දරුවන් සිටින වැන්දඹුවන්/ අවු 16 අඩු අනාථ දරුවන් උක්ත දීමනාව ලැබීමට හිමිකම් ලබයි.

ඒ සදහා අවශ්‍ය පෝරම 

 • ස.සේ.ම.ආ. 1 හා ස.සේ.ම.ආ. 2
 • වෛද්‍ය සහතික/ සනාථ කිරීමේ ලියවිලි.

  2. ක්ෂය රෝග ආධාර/පිළිකා රෝගාධාර/ තැලසීමියා රෝගාධාර /අඩු ආදායම්ලාභී ඉහත රෝගයෙන් පෙලෙන පුද්ගලයන් උක්ත දීමනාව ලැබීමට හිමිකම් ලබයි.

 අවශ්‍ය පෝරම

 • ඇස් ඇස්/ටීබී/3
 • වෛද්‍ය සහතික

         පෝෂන ආධාර/(අපස්මාර හා අංශභාග රෝගය) මූල්‍ය ආධාර(මානසික රෝගීන්) ඉහත රෝගයෙන් පෙලෙන පුද්ගලයන් උක්ත දීමනාව ලැබීමට හිමිකම් ලබයි.

අවශ්‍ය පෝරම

 • අබල වාර්තාව
 • වෛද්‍ය සහතික

 

3. අධ්‍යාපන ආධාරය රු 500-1500

පියා මියගිය/ පියා හැරගිය/ පියා රැකියාවක් කර ගැනීමට නොහැකි ලෙස ඔත්පල වූ අඩුආදායම්ලාභී පවුල් වල පාසැල් යන දරුවන් මෙම දීමනාව ලැබීමට හිමිකම් ලබයි. 

අවශ්‍ය පෝරම -

 • බ.ප.ස.සේ.වි.ආ.(1) (අබලවාර්තාව)
 • පියාගේ මරණ සහතිකය/ පවුල හැරගිය බව සනාථ කරන දිවුරුම් සහතිකය/ වෛද්‍ය සහතිකය
 • දරුවාගේ උප්පැන්න සහතිකය
 • ඉගෙනුම ලබන පාසැලේ විදුහල්පති සහතිකය

 4. ආබාධිත උපකරණ

අඩු ආදායමිලාභී පවුල් වල ආබාධිතතාවයට පත් වූ පුද්ගලයන් හට එදිනෙදා කටයුතු පහසු කර ගැනීම සඳහා ‍‍ මෙම උපකරණ ඉල්ලුම් කිරීමට හිමිකම ඇත.

 • අබල වාර්තාව
 • වෛද්‍ය සහතිකය

5. සැත්කම් ආධාර උපරිමය රු 50 000 දක්වා

 • අඩුආදායම්ලාභී බව සනාථ කෙරෙන ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය සහිත ඉල්ලීමේ ලිපිය
 • සැත්කම් වියදම් ඇස්තමේන්තු මුදල සඳහන් පිළිගත හැකි ලේඛන
 • ඉල්ලුම්කරුට සැත්කම සිදු කිරීමට අවශ්‍ය බව සඳහන් වෛද්‍ය සහතිකය.
 • අබල වාර්තාව

 සමාජ සේවා හා සමාජ සුභසාධනය 

 1. මහජනාධාර ගෙවීම
 2. වැඩිහිටි නිවාසයකට ඇතුළත් කිරීම
 3. වැඩිහිටි හැදුනුම්පතක් ලබාදීම
 4. ආබාධ සහිත වූවන්ට උපකරණ ලබාදීම
 5. ආබාධ සහිත වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම
 6. ආබාධිත හා මහජනාධාර පුනරුත්ථාපන ස්වයං රැකියා ආධාර ලබාදීම
 7. ආබාධිත තැනැත්තන් සඳහා නිවාස ආධාර ලබාදීම
 8. යථායෝග්‍යාධාර ලබාදීම
 9. රෝගාධාර ගෙවීම
 10. ස්වේච්ඡා හා සමාජ සේවා සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම
 11. විස්තීර්ණ ආපදා ගෙවීම
 12. ශිෂ්‍යාධාර අයදුම්පත් නිර්දේශ කිරීම
 13. සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල විශ්‍රාම වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමයට බඳවා ගැනීම
 14. උපදේශන සේවාවන් සැපයීම
 15. හදුනා නොගත් වාහනවලින් අනතුරුවලට භාජනය වූ පුද්ගලයන් සඳහා වන්දි ගෙවීම
 16. දීර්ඝ කාලීනව ඖෂධ ලබා ගැනීමට හෝ සායනවලට යාමට ගමන් වියදම් හෝ වෛද්‍යාධාර සැපයීම

 

සමාජ සුභසාධන අංශයේ වැඩසටහන් - 2019

ළමා සමාජ ළමුන්ගේ කුසලතා එළිදැක්විමේ වැඩ සටහන හා ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය - 2019

ලෝක ළමා දිනය නිමිති කර ගනිමින්  වලල්ලාවිට ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  ළමා සමාජ දරුවන්ගේ කුසලතා ප්‍රවර්ධන වැඩ සටහන “ සුමිතුරු දැයකින් දිනවමු දරුවන්” යන තේමාව යටතේ 2019.ඔක්තෝම්බර් .05 දින ලෝක ළමා දිනය මුල් කර ගනිමින් වලල්ලාවිට ප්‍රදේශීය ලේකම් එම්. රංජන් පී. පෙරේරා මහතාගේ සහ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් එරංගි ප්‍රනාන්දු මහත්මියගේ අධික්ෂණය යටතේ ළමා හිමිකමි ප්‍රවර්ධන නිළධාරි රංග අබේරත්න මහතා විසින් වීරකන්ද ප්‍රථමික විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදි  පවත්වන ලදී. මෙහිදි ළමුන්ට තම කුසලතා එළිදැක්වීමට ද අවස්ථාව හිමි වු අතර සියලු දරුවන් වෙනුවෙන් ත්‍යාග ප්‍රධානයක් ද සිදු කරන ලදි.සංවිධාන දායකත්වය වීරකන්ද උදා සමාජය විසින් ලබා දෙන ලදි.

ඡායාරූප සදහා

බෝ නොවන රෝග පිළිබඳ දැනුවත් කිරිම හා පසු විපරම. - 2019

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ මැදිහත්විමෙන් වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් එම්. රංජන් පී. පෙරේරා මහතාගේ සහ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් එරංගි ප්‍රනාන්දු මහත්මියගේ පුර්ණ අධික්ෂණය යටතේ 2019 ඔක්තෝබර් 01 දින බෝ නොවන රෝග පිළිබඳ දැනුවත් කිරිමේ වැඩ සටහනක් වලල්ලාවිට සුවි සුද්ධාරාම විහාරස්ථානයේදි පවත්වන ලදි.

ප්‍රජා කේන්ද්‍රීය සමිපත් හුවමාරු ප්‍රජා මධ්‍යස්ථාන‍ය වෙදවත්ත (CORE ආයතනය ) සමිබන්ධිකරණයෙන් බෝ නොවන රෝග සායනය සහ අවු.25ට වැඩි ජනතාව දැනුවත් කිරිම ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි එච්.ඒ.සී.මනෝරි මහත්මියගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කෙරුණි.මෙහිදි මෙම වැඩසටහන සඳහා සහභාගිවු පිරිස් සදහා ඩෙංගු රෝගය ඇති වන ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරිම සහ එය ඇතිවිමට පෙර වලක්වා ගැනිමට ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ දැනුවත් කරණ ලදි.

මේ සදහා අනුග්‍රාහක දායකත්වය සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් සපයන ලදි. දේශිය වෛද්‍ය සංවර්ධන නිලධාරි, ඒ.වි.කේ.ජයවර්ධන මහත්මිය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩ සටහන සඳහා 787 B  වලල්ලාවිට 787 B ග්‍රාම නිලධාරි, කේ.ටී.ඒ.ආර්.ශ්‍රියාලතා මිය සහ සංවර්ධන නිලධාරි,උදුලා  සුදසිංහ මිය විසින් දන්වන ලද සහයෝගයෙන් සාර්ථක කර ගැනිමට හැකිවිය.

නේවාසික පුහුණු වැඩමුළුව - 2019

2019.ජුනි 26 /27 දෙදින පුරා පරිවාස හා  ළමා රක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පූර්ණ අනුග්‍රහයෙන් තරුණ පිරිස් ඉලක්ක කර ගනිමින් රූණ කන්ද ජෛව විවිධත්ව පරිසර සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ දී සුවිශේෂී වැඩමුළුවක් සිදු කරන ලදී.

එහිදී තරුණතරුණියන්ගේ සිත් තුළ පැන නඟින ව්‍යාකූලත්වයන් අවම කිරීම,විවිධ ගැටලු ඇති වීමට පෙර එම ගැටළු වලක්වා ගැනීමට ක්‍රමවේදයන් පෙන්වා දීම හා සිතුවිලි සවිබල ගැන්වීම,සොභා දහම හා තරුණ පරපුර අතර ආධයාත්මික හා සෞන්දර්යාත්මක බැඳියාවන් ශක්තිමත් කිරීම හා සතුටින් වැඩ කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම සඳහා මෙම වැඩමුළුව සිදුකරන ලදී.වර්ථමාන සමාජය තුළ තරුණ පරපුර යනු ඉතා සුවිශේෂී සමාජ කණ්ඩායමක් වේ.සමාජය තුළ අනාගතය නිර්මාණය කිරීමට දායකවන පිරිසද,ඒ සදහා වගකීම උසුලන්නෝද ඔවුන් වෙති.

ඒ අනුව මෙම වැඩමුළුව එයට සහභාගීවූ තරුණ තරුණියන්ට ජිවිතයට නවුමු අත්දැකීමක් එක්කරන්නක්  විය.මෙම වැඩමුළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ සහ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේඛම් තුමියගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්යාලයීය මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.සංවිධාන දායකත්වය ළමා හිමිකම් නිලධාරීතුමන් විසින් ලබාදෙන ලදී.

 

දන්ත සායනය - 2019

2019 ජනවාරි 24 - දන්ත සායනය

පැවැත්වු ස්ථානය -වලල්ලාවිට ශ්‍රි  සුවිසුද්ධාරාම විහාරස්ථානය

ඉලක්කගත කණ්ඩායම - වැඩිහිටි ප්‍රජාව

ප්‍රතිලාභ ලැබු ප්‍රමාණය - 80

අනුග්‍රහය- සෞඛ්‍ය ,පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය,වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය,වලල්ලාවි‍ට මහසෙන් වැඩිහිටි කමිටුව

සහභාගිත්වය - වැඩිහිටි හිමිකම් ‍ප්‍රවර්ධන නිලධාරි සහ සමාජ සේවා නිලධාරි (බ.ප)

වන්දනා චාරිකාව - 2019

2019 ජනවාරි 31 - වැඩිහිටි බලමණ්ඩල නිලධාරින්ගේ  නුවර වන්දනා චාරිකාව

ඉලක්කගත කණ්ඩායම - වැඩිහිටි බලමණ්ඩල නිලධාරින්

ප්‍රතිලාභ  ලැබු ප්‍රමාණය  -120

අනුග්‍රහය - පළාත් සභා මන්ත්‍රී  ගරු ජගත් අංගගේ ,බස්නාහිර පළාත් සමාජ ‍සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

සහභාගිත්වය - සමාජ සේවා නිලධාරි (බ.ප)

ඇස් කණ්නාඩි බෙදාදීම - 2019

2019 පෙබරවාරි 14 - අවාසි සහගත ප්‍රජාව සදහා ඇස් කණ්ණාඩි බෙදාදීම.

පැවැත්වු ස්ථානය :ගොරකදුව නන්දන වන විහාරය හා ගම්මන විහාරස්ථානය

ඉලක්කගත කණ්ඩායම - අවාසි  සහගත ප්‍රජාව

ප්‍රතිලාභ  ලැබු ප්‍රමාණය  = 205

අනුග්‍රහය - බස්නාහිර පළාත් සමාජ ‍සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, ගොරකදුව සත්මිණ   වැඩිහිටි කමිටුව හා ගම්මන වැඩිහිටි කමිටුව

සහභාගිත්වය - සමාජ සේවා නිලධාරි (බ.ප),වැඩිහිටි හිමිකම් ‍ප්‍රවර්ධන නිලධාරි

පිළිකාවෙන් පෙළෙන පුද්ගලයින්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය ඉහල නැංවීමේ වැඩසටහන - 2019

2019 ජුලී 22 - පිළිකාවෙන් පෙළෙන පුද්ගලයින්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය ඉහල නැංවීමේ වැඩසටහන

පැවැත්වු ස්ථානය :ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - වලල්ලාවිට

CancerProgramme

ඩිමිනිෂීයා රෝගය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - 2019

2019 ජුලී 31 - පිළිකාවෙන් පෙළෙන පුද්ගලයින්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය ඉහල නැංවීමේ වැඩසටහන

පැවැත්වු ස්ථානය :ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - වලල්ලාවිට

Dimenshiya

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top