අපගේ දැක්ම.

කළුගංතොට තුළ ජනප්‍රසාදී සේවා සැපයීමේ විශිෂ්ඨතම නියමුවා බවට පත්වීම.

අපගේ මෙහෙවර

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව සේවා සැපයීම, සම්පත් සැපයීම, සම්පත් සම්බන්ධීකරණය හා ජනතා සහභාගීත්වයෙන් යුත් කාර්යක්ෂම හා සැලසුම් සහගත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් තුළින් ප්‍රදේශයේ ජන ජීවිතය නංවාලීම.

 

ආයතනයේ විකාශනය 

ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබීමෙන් පසු 1950 දශකය අවසාන වන තෙක්ම, පස්යොදුන් කෝරළයේ මහපත්තුව නම් වූ ප්‍රාදේශීය ආදායම් නිලධාරී කොට්ඨාශයට, වර්තමාන වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ බල ප්‍රදේශයද අයත් විය. එදා එම මහපත්තුව ප්‍රාදේශීය ආදායම් නිලධාරී කොට්ඨාශ බලප්‍රදේශය වර්තමාන අගලවත්ත මැතිවරණ කොට්ඨාශයම ආවරණය වන සේ පිහිටුවන ලද්දකි.

1970 න් පසු ප්‍රාදේශීය ආදායම් පාලන නිලධාරී කොට්ඨාශ සීමා නිර්ණය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව විසින් එවකට පැවති ප්‍රාදේශීය ආදායම් නිලධාරී කොට්ඨාශය, ප්‍රාදේශීය උප දිසාපති කොට්ඨාශ නමින් හඳුන්වන්නට වූ අතර, එදා පැවති ආදායම් එකතු කිරීමට අමතරව පරිපාලනමය බලතල ද වැඩි වශයෙන් ලබා දෙන ලදී. 

ඒ අනුව, 1972 වර්ෂයේ දී අගලවත්ත ආසනයම ආවරණය කළ මහපත්තුව ප්‍රාදේශීය ආදායම් නිලධාරී කොට්ඨාශය, ප්‍රාදේශීය උප දිසාපති කොට්ඨාශ වශයෙන් දෙකකට බෙදා වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය උප දිසාපති කොට්ඨාශය පිහිටුවන ලදී. වර්තමාන භූගෝලීය වපසරියම එදා එයට අයත් වූ අතර එය, ගම් මුලාදෑණි කොට්ඨාශ 18 කින් සමන්විත විය.

යළිත් 1972 / 1973 කාලයේ දී , බල ප්‍රදේශය හා ගම් මුලාදෑණි කොට්ඨාශ සීමා ඒ අයුරින්ම තිබියදී මෙම පරිපාලන කොට්ඨාශය,  සහකාර ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත බල ප්‍රදේශය වශයෙන් නැවත සංශෝධනය කරන ලදී. ඉන් පසු ගම් මුලාදෑණි ක්‍රමය, ග්‍රාම සේවක ක්‍රමය බවට පරිවර්තනය වූ අතර කොට්ඨාශ ගණන වෙනස් නොවීය.

1977 න් පසු ග්‍රාම සේවක කොට්ඨාශ 02 කට එක් අයෙකු බැගින් වන සේ විශේෂ සේවා නිලධාරිවරුන් පත් කිරීමේ ක්‍රමය යටතේ මෙම කොට්ඨාශයට ද ග්‍රාම සේවක කොට්ඨාශ 18 අනුව 09 දෙනෙකු පත් කරන ලදී. 1981 දී, ඔවුන් ග්‍රාම නිලධාරී සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම මත ග්‍රාම සේවක කොට්ඨාශ 27 කට බෙදා පාලනය කිරීම ඇරඹුනි.

1989 දී  13 වන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ බලය විමධ්‍යගත කිරීමට අනුව පළාත් සභා ක්‍රමය ඇති කර සහකාර ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ බවට පරිවර්තනය කර විෂය ක්ෂේත්‍රයේ හා පරිපාලනයේ පුළුල් බලතල සහිත වර්තමාන පරිපාලන ඒකකය ස්ථාපිත කරන ලදී.

‍ඒ අනුව, මෙම පරිපාලන ඒකකය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් වශයෙන් සක්‍රියව බලගැන්වීම සිදු වූයේ 1992 වර්ෂයේ සිටය.

සේවය කල ප්‍රදේශිය ලේකම්වරුන්

 

  නම තනතුර සිට දක්වා
1 ඩබ්.ඒ. සිරිසේන මහතා ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත 1978 1991.10.18
2 එම්.එම්.සී. ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් 1991.10.18 1992.03.31
3 කේ.එස්. විමලවීර මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් 1992.04.01 1993.10.31
4 ලයනල් පෙරේරා මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් 1993.10.26 1996
5 සී. වාස් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් 1996 1997
6 ඩී.පී.එල්.සී. පෙරේරා මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් 1997.05.12 1999.11.01
7 එම්.එම්.එස්. ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් 1999.11.01 2000.11.17
8 එම්.සී.එල්. රොද්රිගූ ප්‍රාදේශීය ලේකම් 2000.12.05 2001.10.01
9 පී.ඩී. සිරිවර්ධන මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් 2001.10.04 2002.02.15
10 කේ.එස්. ඉද්දගොඩ මහත්මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් 2002.02.15 2006.05.15
11 ඩබ්.පී.සී.එම්. උපසේන මහත්මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් 2006.05.16 2011.01.16
12 එම්.එල්. දශිත නිරෝෂන මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් 2011.01.16 2015.01.31
13 ආර්.එම්. දර්ශනා රණසිංහ මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් 2015.04.10 2016
14 ඩී.ආර්.ජයසිංහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්    
15 එම්.රංජන් පී පෙරේරා මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් 2017.01.25 මේ දක්වා

 කාර්යාලීය ගීතය

3

 

 

News & Events

15
ඔක්2019
බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

බලාපොරොත්තුවේ යොවුන් කදවුර

02
ඔක්2019
මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මාසික ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන- ඔක්තෝම්බර් 2019

මෙම වැඩසටහන 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 දින...

Scroll To Top