අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

06
ජූනි2021

බලපත්‍රලාභී ජංගම වෙළදුන්ගේ නාම ලේඛණ

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඔබගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව තහවරු...

16
පෙබ2021
ඉඩම් ලේඛණගත කිරීමේ වැඩසටහන

ඉඩම් ලේඛණගත කිරීමේ වැඩසටහන

ඉඩම් ලේඛණගත කිරීම සදහා ඔබ නිවසට පැමිණෙන...

16
පෙබ2021
උප්පැන්න සහතික ලබාදීමේ වැඩසටහන

උප්පැන්න සහතික ලබාදීමේ වැඩසටහන

උප්පැන්න සහතික ලබාදීමේ විශේෂ වැඩසටහන 2021 පෙබරවාරී...

07
ජන2021
ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණය 2020

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණය 2020

ඔබගේ නම 2020 ඡන්ද හිමි නාමලේඛණයේ තිබේදැයි...

05
ජන2021
පුස්තකාලය සදහා පොත් ප්‍රදානය

පුස්තකාලය සදහා පොත් ප්‍රදානය

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය පුස්තකාල පාඨක සහෘදයන්...

04
ජන2021
නව වසරේ රාජකාරී ආරම්භය-2021

නව වසරේ රාජකාරී ආරම්භය-2021

ආගමික වතාවත් මුල්කරගනිම්න් 2021 නව වසරේ රාජකාරී...

Scroll To Top